Mais

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...0 22/09
MATIF Parigi 2...5 22/09
CME di Chicago 1...6 22/09
Landmar Moldova FCA 1...4 18/09
EC Constanta 2...3 11/09
Milan (national transactions) 2...0 19/09
Milan (EU transactions) 2...0 19/09
Milan (BIO production Italy) 2...0 19/09

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 2...0 22/09
MATIF Parigi 2...0 22/09
CME di Chicago 2...2 22/09
Landmar Moldova FCA 1...7 18/09

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...9 22/09
Landmar Moldova FCA 1...1 18/09

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 3...9 22/09
Landmar Moldova FCA 2...0 18/09
EC Bordeaux 3...6 20/09
EC Ukraine 4...1 20/09

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 4...0 22/09
DAP Constanta (media) 3...0 22/09

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 4...1 22/09
Landmar Moldova FCA 3...2 18/09
EC Ukraine 3...1 20/09

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...0 22/09
Landmar Moldova FCA 1...5 18/09
EC Muntenia 2...0 14/09
EC Black Sea 1...7 20/09
Milan (EU transactions) 2...0 19/09
Milan (BIO production Italy) 2...0 19/09

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 22/09

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 1...3 31/05
FOB Rotterdam 1...1 9/06

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...5 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 9...6 14/06

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 1...2 20/06
FOB Rotterdam 7...0 17/12

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...1 29/06

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 22/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 22/09 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 22/09 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 11/09 este 2...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 19/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 19/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 19/09 este 2...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 22/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 22/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 22/09 este 2...2 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...7 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de DAP Constanta (media) din data de 22/09 este 1...9 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...1 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 22/09 este 3...9 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 20/09 este 3...6 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 20/09 este 4...1 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 22/09 este 4...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Constanta (media) din data de 22/09 este 3...0 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 22/09 este 4...1 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 3...2 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 20/09 este 3...1 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Constanta (media) din data de 22/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 14/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 20/09 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 19/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 19/09 este 2...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 22/09 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/05 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Olio di girasole publicat de FOB Rotterdam din data de 9/06 este 1...1 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...5 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 14/06 este 9...6 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 20/06 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Olio di soia publicat de FOB Rotterdam din data de 17/12 este 7...0 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 29/06 este 3...1 EUR/t