Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...5 12/08
CME di Chicago 1...9 12/08
DAP Constanta (collab. traders) - NEW CROP 1...0 12/08
DAP Constanta (media) 1...0 15/07
Landmar Moldova FCA 1...4 13/08
EC Constanta 1...4 30/07
EC Black Sea 1...2 5/08
Milan (national transactions) 1...0 4/08
Milan (EU transactions) 1...0 4/08
Milan (BIO production Italy) 2...0 4/08
ELA General - Bid (Moldova) 1...0 13/07

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 12/08
CME di Chicago 1...7 12/08
DAP Constanta (media) 1...0 12/08
Landmar Moldova FCA 1...4 13/08
Milan (national transactions) 1...0 4/08
Milan (EU transactions) 1...0 4/08
EC Black Sea 1...7 5/08
ELA General - Bid (Moldova) 1...4 13/07

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
LIFFE di Londra 1...1 12/08
Landmar Moldova FCA 1...7 13/08
ELA General - Bid (Moldova) 1...6 13/07

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 3...2 4/08
Landmar Moldova FCA 2...0 13/08
ELA General - Bid (Moldova) 2...6 13/07
EC Bordeaux 3...6 5/08
EC Ukraine 3...5 5/08

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 3...0 12/08
ICE Canada 3...1 12/08
DAP Constanta (media) 3...0 4/08
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 3...0 30/06
ELA General - Bid (Moldova) 3...7 13/07

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 2...9 12/08
Landmar Moldova FCA 2...8 13/08
EC Ukraine 3...0 5/08
Milan (foreign transactions) 3...0 4/08
Milan (BIO production Italy) 7...0 7/07
Milan (national transactions) 4...0 23/06

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
Landmar Moldova FCA 1...5 13/08
DAP Constanta (media) 1...0 4/08
EC Muntenia 1...0 6/08
EC Black Sea 1...0 5/08
Milan (EU transactions) 1...0 4/08
Milan (BIO production Italy) 2...0 4/08
ELA General - Bid (Moldova) 1...5 13/07

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 6/08

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 8...3 31/07

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...2 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 7...1 31/07

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 5...2 12/08

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 2...6 12/08

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 12/08 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 12/08 este 1...9 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (collab. traders) - NEW CROP din data de 12/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 15/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 13/08 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 30/07 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 5/08 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 4/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 4/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 4/08 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 13/07 este 1...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 12/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 12/08 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 12/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 13/08 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 4/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 4/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 5/08 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 13/07 este 1...4 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de LIFFE di Londra din data de 12/08 este 1...1 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 13/08 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 13/07 este 1...6 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 4/08 este 3...2 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 13/08 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 13/07 este 2...6 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 5/08 este 3...6 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 5/08 este 3...5 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 12/08 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ICE Canada din data de 12/08 este 3...1 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Constanta (media) din data de 4/08 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 30/06 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 13/07 este 3...7 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 12/08 este 2...9 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 13/08 este 2...8 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 5/08 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 4/08 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 7/07 este 7...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 23/06 este 4...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 13/08 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Constanta (media) din data de 4/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 6/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 5/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 4/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 4/08 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 13/07 este 1...5 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 6/08 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/07 este 8...3 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...2 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 31/07 este 7...1 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 12/08 este 5...2 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 12/08 este 2...6 EUR/t