Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 2...0 9/04
CME di Chicago 1...0 9/04
DAP Constanta (media) 2...0 6/04
Landmar Moldova FCA 1...8 10/04
EC Constanta 2...1 1/04
EC Black Sea 2...3 24/03
Milan (national transactions) 2...0 6/04
Milan (EU transactions) 2...0 6/04
Milan (BIO production Italy) 3...0 6/04

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 2...5 9/04
CME di Chicago 1...6 9/04
DAP Constanta (media) 2...0 6/04
Landmar Moldova FCA 1...2 10/04
Milan (national transactions) 2...0 6/04
Milan (EU transactions) 2...0 6/04
EC Black Sea 2...0 24/03

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
LIFFE di Londra 2...7 9/04
Landmar Moldova FCA 1...6 10/04

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 6...3 6/04
Landmar Moldova FCA 4...5 10/04
EC Bordeaux 4...7 7/04
EC Ukraine 5...5 7/04

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 5...0 9/04
ICE Canada 5...9 9/04

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 4...9 9/04
Landmar Moldova FCA 3...6 10/04
EC Ukraine 4...5 7/04
Milan (foreign transactions) 8...0 6/04
Milan (BIO production Italy) 6...0 6/04
Milan (national transactions) 8...0 6/04

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
Landmar Moldova FCA 1...4 10/04
EC Muntenia 2...0 8/04
EC Black Sea 2...1 24/03
Milan (EU transactions) 2...0 6/04
Milan (BIO production Italy) 2...0 6/04

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 9/04

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 1...6 28/02

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...6 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 9...3 28/02

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 9...6 9/04

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...8 9/04

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 9/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 9/04 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 10/04 este 1...8 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 1/04 este 2...1 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 24/03 este 2...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 6/04 este 3...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 9/04 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 9/04 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 10/04 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 24/03 este 2...0 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de LIFFE di Londra din data de 9/04 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 10/04 este 1...6 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 6/04 este 6...3 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 10/04 este 4...5 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 7/04 este 4...7 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 7/04 este 5...5 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 9/04 este 5...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ICE Canada din data de 9/04 este 5...9 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 9/04 este 4...9 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 10/04 este 3...6 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 7/04 este 4...5 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 6/04 este 8...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 6/04 este 6...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 6/04 este 8...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 10/04 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 8/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 24/03 este 2...1 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 6/04 este 2...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 9/04 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 28/02 este 1...6 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...6 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 28/02 este 9...3 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 9/04 este 9...6 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 9/04 este 3...8 EUR/t