Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 2...5 22/01
CME di Chicago 1...9 25/01
DAP Constanta (media) 2...0 19/01
Landmar Moldova FCA 1...3 14/01
EC Constanta 1...5 21/01
EC Black Sea 2...9 20/01
Milan (national transactions) 2...0 19/01
Milan (EU transactions) 2...0 19/01
Milan (BIO production Italy) 2...0 19/01

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 2...5 22/01
CME di Chicago 1...5 25/01
DAP Constanta (media) 2...0 19/01
Landmar Moldova FCA 1...4 14/01
Milan (national transactions) 2...0 19/01
Milan (EU transactions) 2...0 19/01
EC Black Sea 2...1 20/01

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
LIFFE di Londra 2...0 22/01
Landmar Moldova FCA 1...4 14/01

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 5...9 19/01
Landmar Moldova FCA 4...4 14/01
EC Bordeaux 3...3 20/01
EC Ukraine 5...9 20/01

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 4...5 22/01
ICE Canada 4...2 25/01

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 4...6 25/01
Landmar Moldova FCA 3...6 14/01
EC Ukraine 4...8 20/01
Milan (foreign transactions) 8...0 19/01
Milan (BIO production Italy) 6...0 19/01
Milan (national transactions) 8...0 19/01

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
Landmar Moldova FCA 1...1 14/01
EC Muntenia 2...0 21/01
EC Black Sea 1...3 20/01
Milan (EU transactions) 2...0 19/01
Milan (BIO production Italy) 2...0 19/01

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 21/01

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 1...6 30/11

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...8 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 7...3 30/11

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 7...9 25/01

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...2 25/01

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 22/01 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 25/01 este 1...9 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 14/01 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 21/01 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 20/01 este 2...9 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 22/01 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 25/01 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 14/01 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 20/01 este 2...1 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de LIFFE di Londra din data de 22/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 14/01 este 1...4 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 19/01 este 5...9 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 14/01 este 4...4 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 20/01 este 3...3 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 20/01 este 5...9 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 22/01 este 4...5 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ICE Canada din data de 25/01 este 4...2 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 25/01 este 4...6 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 14/01 este 3...6 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 20/01 este 4...8 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 19/01 este 8...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 19/01 este 6...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 19/01 este 8...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 14/01 este 1...1 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 21/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 20/01 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 19/01 este 2...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 21/01 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 30/11 este 1...6 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...8 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 30/11 este 7...3 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 25/01 este 7...9 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 25/01 este 3...2 EUR/t