Mais

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 2...0 31/03
MATIF Parigi 2...0 30/03
DAP Constanta - NEW CROP 2...7 31/03
CME di Chicago 2...0 30/03
Landmar Moldova FCA 1...2 28/03
DAP Romania-Arad 1...5 28/03
EC Constanta 2...8 16/03
DAP Romania-Arad - NEW CROP 1...3 28/03
DAP Romania-Galati 2...6 31/03
EC Black Sea 2...0 29/03
DAP Romania-Galati - NEW CROP 1...5 31/03
Milan (national transactions) 2...0 28/03
Milan (EU transactions) 2...0 28/03
Milan (BIO production Italy) 4...0 28/03

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 2...0 31/03
DAP Constanta - NEW CROP 2...0 31/03
MATIF Parigi 2...5 30/03
CME di Chicago 2...6 30/03
Landmar Moldova FCA 1...2 28/03
DAP Romania-Arad 1...6 28/03
DAP Romania-Arad - NEW CROP 1...9 28/03
DAP Romania-Galati 2...6 31/03
DAP Romania-Galati - NEW CROP 1...2 31/03
Milan (national transactions) 2...0 28/03
Milan (EU transactions) 2...0 28/03
EC Black Sea 2...9 29/03

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta - NEW CROP 2...3 31/03
DAP Constanta (media) 2...5 31/03
Landmar Moldova FCA 1...5 28/03

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 3...6 31/03
Landmar Moldova FCA 3...9 28/03
EC Bordeaux 4...8 22/03
EC Ukraine 4...8 22/03

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 4...5 30/03
DAP Constanta (media) 4...0 31/03
DAP Constanta - NEW CROP 4...0 31/03
DAP Romania-Arad - NEW CROP 3...3 28/03
DAP Romania-Galati - NEW CROP 4...1 31/03

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 4...9 30/03
Landmar Moldova FCA 4...1 28/03
EC Ukraine 4...6 29/03
Milan (foreign transactions) 1...0 28/03
Milan (BIO production Italy) 9...0 28/03
Milan (national transactions) 1...0 28/03

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...0 23/03
DAP Constanta - NEW CROP 2...3 31/03
Landmar Moldova FCA 1...5 28/03
DAP Romania-Arad 1...4 23/03
DAP Romania-Arad - NEW CROP 1...9 28/03
DAP Romania-Galati - NEW CROP 1...7 31/03
EC Muntenia 2...5 20/03
EC Black Sea 2...0 29/03
Milan (EU transactions) 2...0 28/03
Milan (BIO production Italy) 3...0 21/03

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 3...0 31/03

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 1...5 31/12
FOB Rotterdam 1...1 9/06

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...6 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 1...0 31/12

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 1...6 29/06
FOB Rotterdam 7...0 17/12

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...9 29/06

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 31/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 30/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta - NEW CROP din data de 31/03 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 30/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 28/03 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Romania-Arad din data de 28/03 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 16/03 este 2...8 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Romania-Arad - NEW CROP din data de 28/03 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Romania-Galati din data de 31/03 este 2...6 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 29/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Romania-Galati - NEW CROP din data de 31/03 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 28/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 28/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 28/03 este 4...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 31/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta - NEW CROP din data de 31/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 30/03 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 30/03 este 2...6 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 28/03 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Romania-Arad din data de 28/03 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Romania-Arad - NEW CROP din data de 28/03 este 1...9 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Romania-Galati din data de 31/03 este 2...6 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Romania-Galati - NEW CROP din data de 31/03 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 28/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 28/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 29/03 este 2...9 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de DAP Constanta - NEW CROP din data de 31/03 este 2...3 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de DAP Constanta (media) din data de 31/03 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 28/03 este 1...5 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 31/03 este 3...6 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 28/03 este 3...9 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 22/03 este 4...8 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 22/03 este 4...8 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 30/03 este 4...5 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Constanta (media) din data de 31/03 este 4...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Constanta - NEW CROP din data de 31/03 este 4...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Romania-Arad - NEW CROP din data de 28/03 este 3...3 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Romania-Galati - NEW CROP din data de 31/03 este 4...1 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 30/03 este 4...9 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 28/03 este 4...1 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 29/03 este 4...6 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 28/03 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 28/03 este 9...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 28/03 este 1...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Constanta (media) din data de 23/03 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Constanta - NEW CROP din data de 31/03 este 2...3 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 28/03 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Romania-Arad din data de 23/03 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Romania-Arad - NEW CROP din data de 28/03 este 1...9 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Romania-Galati - NEW CROP din data de 31/03 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 20/03 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 29/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 28/03 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 21/03 este 3...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 31/03 este 3...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/12 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Olio di girasole publicat de FOB Rotterdam din data de 9/06 este 1...1 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...6 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 31/12 este 1...0 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 29/06 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Olio di soia publicat de FOB Rotterdam din data de 17/12 este 7...0 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 29/06 este 3...9 EUR/t