* puteți edita câmpul Procente (%) pentru a calcula Cantitatea finală.