AgroGo - Termeni și Condiții

INTRODUCERE

Serviciul AgroGo, compus din aplicațiile AgroGO și pagina web www.agrogo.ro, sunt proprietatea companiei Interactions Lab SRL. AgroGo este un serviciu (denumit in continuare generic AgroGo) care oferă acces la prețurile cerealelor la diverse burse de mărfuri sau alte surse și care facilitează tranzacționarea (vânzarea/cumpărarea) de produse agricole. AgroGo poate fi subiectul unor termeni si conditii, specificate mai jos. Accesând sau folosind AgroGo acceptați acești termeni și condiții în numele dvs. sau al companiei pe care o reprezentați. Dacă nu sunteți de acord cu termenii prezentați mai jos, nu folosiți serviciile AgroGo.

DESCRIEREA SERVICIULUI AGROGO

AgroGo este o interfață între vânzătorii și cumpărătorii de cereale sau produse agricole conexe. AgroGo, prin modulul "Piață", facilitează întâlnirea cererii cu a ofertei și sugerează contraoferte pe măsură ce acestea apar, atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor. AgroGo nu intervine în tranzacția în sine, nu garantează autenticitatea ofertelor, nu intermediază plata și nu îsi asumă răspunderea pentru derularea tranzacțiilor. După ce partea ofertantă (vânzătorul) și cumpărătorul au fost puși în legătură aceștia sunt responsabili pentru încheierea sau anularea tranzacției. Ofertanții își asumă răspunderea pentru autenticitatea ofertelor, diponibilitatea cantităților propuse, termenii de livrare și condițiile de calitate declarate. În cazul în care ofertele plasate în piața AgroGo nu sunt finalizate printr-o tranzacție în timp util, ele pot fi modificate sau anulate de către ofertant. În cazul în care reprezentații AgroGo identifică oferte care prezintă suspiciuni asupra autenticității lor, aceștia își rezervă dreptul de a elimina respectivele oferte din piața AgroGo.
Pe lăngă modulul de tranzacționare, AgroGo oferă instrumente de informare și analiză a riscurilor legate de tranzacționarea cerealelor (analiză de prețuri cereale din diferite surse (burse, ministere, altele...), știri, prognoză meteo și alte informații utile). Utilizatorii acestor informații sunt responsabili pentru interpretarea lor; AgroGo nu își asumă nicio responsabilitate în cazul interpretării greșite a datelor sau în cazul prezentării unor date eronate din diferite cauze (erori interne sau disfuncționalități la sursele terțe de informații). Utilizatorii AgroGo sunt direct raspunzatori pentru datele de contact asociate fiecărui cont creat și acceptă că reprezintă direct compania căreia îi este asociat contul AgroGo.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Sunteți de acord că furnizarea serviciilor AgroGo începe imediat dupa îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, vă obligati să ne furnizați corect numele, adresa de email, număr de telefon și alte informații utile.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, AgroGo (reprezentată prin Interactions Lab SRL) are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.
Conform Legii nr. 677/2001 aveți dreptul să solicitați modificarea respectiv stergerea datelor dumneavoastră din sistemul informatic al agrogo.ro. Scopul colectării datelor este: -asigurarea și îmbunatatirea serviciilor prestate de către agrogo.ro. -servicii de comunicaţii electronice -administrarea conturilor de acces online -oferirea de produse și/sau servicii de catre alti membrii ai acestui serviciu -emiterea facturilor
Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că AgroGo are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către utilizator. AgroGo se angajează să protejeze datele dumneavoastră.

ACCESUL PE AGROGO.RO

Accesul la serviciile și informațiile oferite de agrogo.ro se face contra cost, pe baza unui abonament, valoarea căruia se va achita în avans. AgroGo este oferit gratuit primele 14 zile. În cazul în care doriți să renunțați la serviciile oferite de AgroGo înainte de expirarea abonamentului, valoarea deja achitată nu se poate rambursa.
Conform Ordonanței nr 130/31 august 2000 aprobată prin Legea nr. 51/2003 Art. 10.: Consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel: alin. a -> contracte de furnizare de servicii a căror execuție a început, cu acordul consumatorului, înainte de expirarea celor 10 zile lucrătoare.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII UTILIZATORI

Informațiile și materialele puse la dispoziția abonaților sunt doar pentru uzul lor personal. Se interzice reproducerea, republicarea materialelor publicate de către AgroGo pe orice fel de mediu, fie el electronic sau tipărit, fără acordul scris al AgroGo. Utilizatorii AgroGo au obligația de a furniza date de contact reale și de a furniza informații reale în ofertele pe care le plasează în piața AgroGo (atât piața de cereale cât și cea de inputuri).

OBLIGAȚIILE AGROGO

AgroGo, în calitate de furnizor de servicii, se obligă să presteze serviciile achitate de către beneficiar. AgroGo își rezervă dreptul de a modifica condițiile prezentului acord unilateral, fără o notificare prealabilă.